Chat med osschat_bubblechat_bubble

Prisendringer

Med bakgrunn i økte priser på kraftbørsen i hele 2018 har også strømprisen din økt betydelig. For deg som er Garantikraftkunde kan vi nå melde at vi har klart å sikre nytt pristak frem til juli 2019 på 59,9 øre/kWh. Det betyr at uansett hva som skjer med strømprisen utover høsten og vinteren så betaler du aldri mer enn 59,9 øre/kWh.

Det er mange faktorer som påvirker strømprisen. Svak magasinfylling i norske vannmagasiner er den største årsaken, og pr uke 37 er det totalt sett en kraftbalanse som er i minus 19 TWh. Videre blir strømbørsen sterkt påvirket av energiråvarer som kull, gass og CO2 avgifter. Prisene på disse råvarene har steget kraftig i 2018 og er ved siden av magasinfyllingen de største enkeltfaktorene til høye strømpriser. Det forventes en høy strømpris gjennom høsten og godt ut i Q1 2019. Etter denne perioden forventes det noe fall i strømprisene slik markedet tolker prisene akkurat nå. Kort fortalt er det vanskelig å si hvordan prisene vil utvikle seg, og produktet Garantikraft, alternativt fastpris, er fornuftige proukter det neste året.

Du som har Garantikraft har spart mye penger hittil i 2018, både i februar, mars, april, mai og i august slo pristaket inn for deg som kunde. Du betalte da ikke mer enn pristaket, mens andre kunder i spotprodukter har betalt godt over 50 øre/kWh. Grafen under viser i grønt hva Garantikraftkunder har betalt, mens de blå søylene viser hva øvrige kunder har betalt.