Chat med osschat_bubblechat_bubble

Nasjonalt strømselskap etablerer regionskontor i Vesterålen

Vesterålskraft AS og Fjordkraft AS har i dag inngått avtale der Fjordkraft overtar 100 % av aksjene i strømleverandøren Vesterålskraft Strøm AS. Til gjengjeld blir Vesterålskraftkonsernet eier i børsnoterte Fjordkraft Holding ASA. Fjordkraft vil styrke sin videre satsing og tilstedeværelse i Nord-Norge gjennom kjøpet av Vesterålskraft Strøm AS. 

Konserndirektør Halvard Pettersen (t.v) og daglig leder Stig Abelsen er svært fornøyd med at Vesterålskraft Strøm blir en del av Fjordkraft

Konserndirektør Halvard Pettersen (t.v) og daglig leder Stig Abelsen er svært fornøyd med at Vesterålskraft Strøm blir en del av Fjordkraft

Styrker videre satsing og tilstedeværelse i Nord-Norge

 

Vesterålskraft Strøm (VKS) startet opp med strømsalg i 2010 og har bygget seg opp fra 0 til ca 8.600 kunder. Fjordkraft ser et vekstpotensial i Nord-Norge.

Vesterålskraft Strøm har 18 ansatte og har hovedkontor i Sortland.

Vesterålskraft Strøm AS satser videre i ny drakt

– Vi erfarer at dette er en dyktig og offensiv salgsorganisasjon som har lyktes meget godt. Med utgangspunkt i organisasjonen i VKS får Fjordkraft et regionskontor i Sortland for videre satsing med mål om å øke synlighet og markedsandeler i Nord-Norge, sier Arnstein Flaskerud, konserndirektør for strategi i Fjordkraft.

– Vesterålskraft Strøm AS har i 10 år vært alliansepartner med Fjordkraft og kjøpt ulike tjenester innen forvaltning, drift og fakturering fra Fjordkraft. Selskapene kjenner hverandre godt og vi mener dette vil være riktig for å styrke utviklingen lokalt fremover, sier Halvard Pettersen, administrerende direktør i Vesterålskraft AS.

Økte inntekter for eierkommunene

Ved å selge Vesterålskraft Strøm AS og kjøpe seg inn i Fjordkraft, ønsker eierkommunene Bø, Øksnes og Sortland å sikre tilgang til økte inntekter for fremtiden, gjennom å omgjøre kjøpesummen til aksjer i det børsnoterte selskapet. Selskapsverdien for Vesterålskraft Strøm AS utgjør 27,3 MNOK og transaksjonen gjennomføres 1. juli. 

– Gjennom sitt industrielle eierskap i Fjordkraft, kan Vesterålskraft-konsernet delta i verdiskapingen av et større og mer lønnsomt selskap, samtidig som de er involvert i sluttbrukerdelen av verdikjeden, forklarer Flaskerud.

Strømavtaler og engasjement fortsetter som før For kundene i Vesterålskraft Strøm AS betyr oppkjøpet flere produkter og fordeler.

-Strømavtalene kommer til å fortsette som før og sponsoravtaler blir ikke berørt. I tillegg til dette, er også Fjordkraft en samfunnsengasjert aktør som vil bidra inn i breddeidrett og lokalt samfunnsliv, presiserer Pettersen.

En unik mulighet for Vesterålen

Vesterålskraft AS eier selskapet som nå blir Fjordkrafts hovedbase for satsingen videre i Nord-Norge.

– Vesterålskraft Strøm AS er ett av datterselskapene i Vesterålskraftkonsernet, og det er kun dette ene selskapet som blir oppkjøpt. Vi ser dette som en mulighet for hele konsernet, og til å sikre fortsatt vekst og attraktivitet for Vesterålen - det er jo det vi i bunn og grunn brenner for, sier Pettersen.


Om Fjordkraft

Fjordkraft er Norges ledende merkenavn for strømsalg i privatmarkedet og den nest største aktøren i bedriftsmarkedet. Selskapet leverer strøm til mer enn 1,3 millioner mennesker gjennom ca.605.000 målepunkter i privathjem, bedrifter og offentlig sektor i hele Norge. TrøndelagKraft AS er et datterselskap av Fjordkraft AS. Fjordkraft Holding ASA (Fjordkraft) er børsnotert. Fjordkraft har kontorer i Trondheim, Sandefjord, Oslo, Stavanger og nå fra 1.juli 2019 på Sortland i Vesterålen. Hovedkontoret er i Bergen 

Kontaktpersoner   

· Konserndirektør for Strategi i Fjordkraft Holding ASA, Arnstein Flaskerud Mobil +47 950 82 296, arnstein.flaskerud@fjordkraft.no

· Adm. direktør Vesterålskraft AS, Halvard Pettersen, Mobil +47 482 97 939, halvard.pettersen@vesteralskraft.no

· Daglig leder Vesterålskraft Strøm AS, Stig Abelsen Mobil +47 41431891, stiga@vkraft.no

· Kommunikasjonsdirektør Fjordkraft, Jeanne Tjomsland Mobil +47 957 61 644, jeanne.tjomsland@fjordkraft.no